Monthly Archives: June 2016

देवलोक पातळभुवनेश्वर – DevLok Patal Bhuvaneshwar

देवभूमी उत्तराखंड
देवलोक पातळभुवनेश्वर

पातळभुवनेश्वर ही चुनखडीची गुफा आहे जी गांगोलीहाट (पिठोरागड जिल्हा, उत्तराखंड) पासून साधारण १४ किमी वर आहे. ह्या गुफेचे महत्व म्हणजे हिंदू धर्मातील ३३ कोटी देवांचे ते घर मानले जाते. ही गुफा साधारण ९० फुट खोल आणि १६० मीटर लांब अशी आहे. खाली उतरायला पायऱ्या आहेत आणि सोबत धरायला साखळी, तरी देखील आता पातळभुवनेश्वर गुफा मध्ये पूर्णपणे दिवे लावले आहेत, त्यामुळे आतमध्ये जाणे आणि पाहणे सोप्पे पडते.

पाण्याच्या प्रवाहाने बनलेल्या, पूर्ण नैसर्गिक रित्या तय्यार झालेल्या ह्या गुफा आदी शंकराचार्यांनी शोधून काढल्या. ह्याची मूळ स्कंद पुराणा प्रमाणे अशी कि त्रेता युगात राजा रितूपर्णा ह्यांने ह्या गुफा प्रथम पहिल्या आणि पुढे आदी शंकराचार्यांनी ह्या गुफेचा परत शोध लावला ११९१ मध्ये. ह्या गुफेला चार द्वार आहेत, रणद्वार, पापद्वार, धरमद्वार, मोक्षद्वार, ह्यातील पापद्वार रावणाचा मृत्यू नंतर बंद केले गेले, रणद्वार महाभारतानंतर बंद केले गेले आणि सध्या दोनच द्वार उघडे आहेत.

पातळभुवनेश्वर मध्ये काय पाहाल? खर तर पातळभुवनेश्वर ही एक गुफा नसून, अनेक गुफा आहेत, गुफेत गुफा, त्यात देखील अंतर गुफा अशी होश उडवून टाकणारी एक अद्भुत, अविस्मरणीय आणि नैसर्गिक किमयेने ओतपोत भरलेली जागा आहे. इथे शेषनागाचा फणा आपल्याला पाहायला मिळतो, इथेच साक्षात शिवशंकराच्या जटा आहेत ज्यातून गंगा बाहेर येते, हीच गंगा पुढे एका कुंडात जमा होते आणि त्याच बाजूला ३३ कोटी देव देखील विराजमान आहेत. ह्याच गुफेत ऐरावत (इंद्राचा हत्ती – ज्याला १००० पाय) त्याच्या पायांचे ठसे देखील येथेच आपल्याला पाहायला मिळतात. एका अंतर गुफेत पांडवांच्या मांडीत बसलेले साक्षात गणपती आपल्याला पाहायला मिळतात.

पातळभुवनेश्वरला अजून एक आजूबा म्हणजे कालिका माते ची जीभ पाहायला मिळते. साक्षात् शिवशंकराचे अस्तित्व आपल्याला येथे जाणवते, ह्याच गुफेत असंख्य शिवलिंग नैसर्गिक रित्या तैयार झाल्या आहेत – तक्षक आणि वासुकी देखिल आपल्याला पहायला मिळतात. आदि गणेश म्हणजे कमळाच्या आठ पाकळ्यांवर गणेशाची ती मूर्ती ज्याचे फक्त धड आहे पण शीर नाही हे देखील पाहायला मिळते. शिव आणि शक्ती जिथे पूजले जातात – अशी अगम्य लीला देखील पाहायला मिळते. असे बोलले जाते कि पातळभुवनेश्वरला भेट देणे म्हणजे चारधाम सारखी कठीण यात्रा पूर्ण करणे कारण ह्याच गुफेत चारी धामांच्या गुफेचा मार्ग देखील आहे.

पातळभुवनेश्वरला भेट देण्यासाठी सद्गुरू परिवार आणि इझीटूर्स तर्फे सप्टेंबर पासून यात्रा आयोजित करण्यात येत आहेत, ह्यात देवभूमी उत्तराखंड मधील अनेक स्थाने पाहायला मिळतील. अत्यंत निर्सर्गरम्य असा हा परिसर आहे ज्यात आपल्याला नैनिताल, भीमताल, कौसानी (भारताचे स्वित्झरलंड), चौकोरी, द्वाराहाट आणि पातळभुवनेश्वर पाहायला मिळेल. साधारण ८ दिवस ७ रात्रीच्या ह्या सहली असून बुकिंग ३ महिने आधी करणे आवश्यक आहे. अत्यंत माफक दर आणि उत्तम नियोजन असलेल्या ह्या यात्रांची नोंदणी प्रक्रिया चालू आहे, त्वरित संपर्क करावा: जनसंवाद, सद्गुरू परिवार, इझीटूर्स: +91-9764297684

 

Dev Lok Patal Bhuvaneshwar - The abode of 33 koti Gods

Dev Lok Patal Bhuvaneshwar – The abode of 33 koti Gods

Category: God

श्री सुक्तम्: || Sri Suktam

Sri Suktam

Sri Suktam

 

श्रीसुक्तम्:

 

ॐ      हिरण्यवर्णां      हरिणीं      सुवर्णरजतस्रजाम्

हरिः

 

हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ॥१॥

तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् ॥२॥

अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्
श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् ॥३॥

कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्
पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् ॥४॥

चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्
तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्येऽलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे ॥५॥

आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः
तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥६॥

उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह
प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥७॥

क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्
अभूतिमसमृद्धिं सर्वां निर्णुद मे गृहात् ॥८॥

गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्
ईश्वरींग् सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् ॥९॥

मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥१०॥

कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम
श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॥११॥

आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे
नि देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥

आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ॥१३॥

आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम्
सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ॥१४॥

तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पूरुषानहम् ॥१५॥

यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्
सूक्तं पञ्चदशर्चं श्रीकामः सततं जपेत् ॥१६॥

पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मासम्भवे
त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् ॥१७॥

अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने
धनं मे जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे ॥१८॥

पुत्रपौत्र धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवे रथम्
प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु माम् ॥१९॥

धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः
धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते ॥२०॥

वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा
सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ॥२१॥

क्रोधो मात्सर्य लोभो नाशुभा मतिः
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्सदा ॥२२॥

वर्षन्तु ते विभावरि दिवो अभ्रस्य विद्युतः
रोहन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्म द्विषो जहि ॥२३॥

पद्मप्रिये पद्ममीनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि
विश्वप्रिये विष्णु मनोऽनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व ॥२४॥

या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी
गम्भीरा वर्तनाभिः स्तनभर नमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया ॥२५॥

लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैस्स्नापिता हेमकुम्भैः
नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता ॥२६॥

लक्ष्मीं क्षीरसमुद्र राजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीम्
दासीभूतसमस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुराम् ॥२७॥

श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम्
त्वां त्रैलोक्य कुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ॥२८॥

सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मीस्सरस्वती
श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा ॥२९॥

वरांकुशौ पाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थाम्
बालार्क कोटि प्रतिभां त्रिणेत्रां भजेहमाद्यां जगदीस्वरीं त्वाम् ॥३०॥

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते
नारायणि नमोऽस्तु तेनारायणि नमोऽस्तु ते ॥३१॥

सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक गन्धमाल्यशोभे
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॥३२॥

विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम्
विष्णोः प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम् ॥३३॥

महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॥३४॥

श्रीवर्चस्यमायुष्यमारोग्यमाविधात् पवमानं महियते
धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॥३५॥

ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदपमृत्यवः
भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥३६॥

एवं वेद
महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥३७॥

Category: God